Fugleparken på Nærbø blir oppgradert

Det er usikkert hvor lang tid arbeidet vil ta, men Hå kommune regner med å være ferdig før mars.