MS-sjukdommen hindrar ikkje Peder (74) i å gjera det triveleg rundt seg

Peder Haugland laga sin eigen park i Flekkefjord. Nå er det Nærbø sentrum som vert pynta opp av den løysingsorienterte hobbygartnaren.