220 sauer, 43 hundar og ein verdsmeister i gjeting kjem til Hå

43 hundar frå fem ulike land kjem til Jæren for å kjempa om å bli nordisk meister i gjeting.