Hå kommune har vedlikehald for 107 millionar kroner hengjande over seg

Hå kommune har ei lang liste med vedlikehald som burde vore gjort.