Pelsdyrforbodet har vore ei vanskeleg sak for Hå politikarane, Svein Arve Nygård (FrP) var først sikker på at det heile måtte vera ei misforståing

– For ein periode mista eg rett og slett det politiske engasmenentet, sa Svein Arne Nygård, ordførarkandidat for Frp i Hå.