- Hadde det vore i dag, hadde me kjøpt hytte sør i Hå, ikkje i Eigersund

Eitt av måla i kommuneplanen for Eigersund er at kommunen skal bli ein meir attraktiv hyttekommune. Ståle Ravndal fra Klepp skaffa seg hytte i idylliske Svånes i 2004, men synest kommunen er langt mindre attraktiv nå enn då.