Wenche Kleppe Ravndal (68) og Ståle Ravndal (72) si hytte er éi av ti i hyttefeltet som Hellvik Hus bygde ut i Svånes i 2004. Ekteparet bur i Klepp. Fleire av hyttenaboane er òg frå Jæren og Nord-Jæren. I løpet av dei 16 åra Ravndal har hatt hytta, har dei tatt den cirka timelange turen til havgapet lengst sør i Eigersund veldig mange gonger.

- Me trivst for godt heime på Klepp til at me kunne ha reist på hytta kvar helg, men i ein lang periode reiste me hit annakvar helg. Det er jo ei heilårshytte. Men i det siste har det minka litt, seier Ståle Ravndal.

Unikt og paradisisk

Han nøler ikkje med å bruka "paradis" når han omtaler plassen.

- Det er heilt fantastisk her både i uvêr og stille. Hytta vår ligg bare 90-100 meter frå sjøen. Du får fred i sinnet av å sitja her og sjå båtane gli forbi. Det er ein unik plass. Kanonfint, slår han fast.

Men medaljen har ei bakside, og den har blitt styggare dei siste månadene. Ikkje bare orda, men også toneleiet til Ravndal skiftar når han kjem inn på fakturaen han fekk frå Eigersund kommune i mars.

- Me blei informerte i fjor haust om at det blei endringar i takseringssystemet for eigedomsskatt. Då fakturaen kom, viste det seg at beløpet hadde auka med 153 prosent i forhold til i fjor. Nesten 8.000 kroner i året skal kommunen nå ha i eigedomsskatt frå oss. Det er kort og greitt det reine vanvit, seier han og legg til:

- Og nå må me òg ut med 650 kroner i feie- og tilsynsavgift. Det er nytt. Ikkje spør meg kvifor! Ingen i kommunen har kunna svara meg på det.

Eg synest rett og slett det er frekt å auka skatten med 153 prosent, utan å beklaga nokon ting.

Ståle Ravndal, hytteeigar i Svanes

Har klaga på "frekk" skatteauke

Han har betalt fakturaen med eigedomsskatt for første tertial, men har òg sendt inn klage.

- Eg synest rett og slett det er frekt å auka skatten med 153 prosent, utan å beklaga nokon ting. Eg snakka først med ein saksbehandlar. Han prøvde å forklara takstauken. Du skulle høyrt! Den samtalen skulle vore tatt opp på band. Så prøvde eg å ringa ordføraren, men han var det ikkje råd å få kontakt med. Men e-posten eg sende han, fekk eg svar på. Han foreslo at eg skulle klaga og la ved eit nokså uforståeleg skriv om berekningsgrunnlag og slikt. Den første klagen min var mangelfull. Det gjaldt nokon formalitetar. Den neste blei akseptert. I brevet eg fekk tilbake, anslår dei at klagebehandlinga vil vera ferdig innan 1. juli.

I heimkommunen til Wenche og Ståle Ravndal er det ikkje eigedomsskatt.

- Eg bur i ein god kommune som heiter Klepp.

- Og Eigersund er ikkje ein god kommune?

- Nei!

TILSVAR: Dette svarer Eigersund-ordføraren

Årleg skrøytebrev

Kvart år får han - og alle andre hytteeigarar i Eigersund - ein stor konvolutt frå kommunen. I den ligg magasinet Opplev Egersund og eit helsingsbrev frå ordføraren. "Velkommen til vakre Eigersund kommune og flotte Egersund by" er overskrifta på brevet han viser fram. Det er frå 2017. Årets brev er rett rundt hjørnet, reknar han med.

- Det pleier å koma i månadsskiftet mai-juni. Det står om alt det fine du skal sjå, oppleva og gjera i Eigersund. I realiteten er det bare fromt skrøyt og svada.

Protesten min mot Eigersund er at eg ikkje lenger vil leggja igjen pengar her i kommunen.

Ståle Ravndal, hytteeigar i Svanes

- Ein by med lite å by på

Skulle han ha kjøpt seg hytte i dag, hadde ikkje valet falle på Eigersund. Eigedomsskatten er éin grunn til det, men langt frå den einaste.

- Det er flust med tilbod til den som er på jakt etter hytte. I dag trur eg me hadde hamna sør i Hå ein plass, kanskje i Moivika. Då me kjøpte hytta her i 2004, hadde Eigersund langt meir å by på enn i dag. Utvalet av butikkar er blitt dårlegare. Å ta med seg gjester ut og eta her i byen går ikkje an.

- Kva er gale med restaurantane; utvalet eller kvaliteten?

- Utvalet og kvaliteten. Me har gitt opp å eta ute. Det er betre å laga til eit skikkeleg måltid her på hytta.

- De handlar laurdagsbiffen på Klepp og tar han med til Svånes?

- Me handlar hjå Håland Kjøtt, ja. Protesten min mot Eigersund er at eg ikkje lenger vil leggja igjen pengar her i kommunen. Einaste unntaket er at eg kjøper reker og fersk fisk her. Fisken er ferskare i Egersund enn på Klepp. Fiskebilen på Torget er det beste med Egersund. Eg er eigentleg ingen grinebitar; eg er ein glad fyr som har det veldig godt. Men eg synest det er synd at det har blitt som det er i Egersund. Det er fritida folk tilbringer på hytta. Når me er her, har me god tid og kunne svært godt reist inn til byen for å shoppa. Men det er lite interessant.

Forståeleg at folketalet går ned

Lista over alt det som ifølgje Ravndal er med på å gjera "nåsituasjonen forferdeleg ring", er lang.

- Bubilar på bytelttomta vil dei ikkje ha. Isbanen, som ikkje hadde vore dum for barnebarna våre, blir det ikkje noko av. Kvaliteten på drikkevatnet er elendig. Å få gjennomgangstrafikken vekk frå sentrum har det vore snakk om i ein mannsalder, men ingenting skjer. Teikningar på teikningar over eit oppgradert torg har vore presentert, men ingenting skjer. Kommunen er liksom ikkje på lag med folk. Då er det heller ikkje rart at befolkningsutviklinga går i feil retning, resonnerer han.

Han nemner ei rekke eksempel på at Eigersund kommune, slik han ser det, er veldig lite framoverlent og på tilbodsida.

- Svånes hytteforening, som eg er leiar for, søkte i fjor om at det skulle opnast for å byggja ut dei ti hyttene i feltet vårt med eit ekstra soverom. Me fekk nei. Overflatevatn som samlar seg ovanfor hyttene, har to gonger øydelagt vegen vår. Vatnet renn over ein kommunal veg før det kjem ned til oss. Me har bedt kommunen gjera noko for å stoppa vatnet, men dei meiner at dei ikkje har noko ansvar for dette. Fiber må me ordna sjølv, gjennom interessegruppa "Fiberbredbånd uti Neset". I Klepp er det nå 100 prosent dekning; alle har fiber.

Han oppsummerer forskjellen mellom Eigersund og Klepp kommune på følgjande måte:

- I Klepp finst det ein paragraf null. Den heiter sunn fornuft.

- Fine ord er ikkje nok

Ravndal har ein perm kor han har samla brev og annan dokumentasjon. Her har han òg utskrift av ein artikkel som stod i Dalane Tidende 10. januar 2019. "Vil gjøre Eigersund til en større hyttekommune" er tittelen. Her uttaler ordførar Odd Stangeland (Ap) at "vi er Rogalands fjerde største hyttekommune. Vi bør legge til rette for å bli enda større."

- Det er klart dei vil ha fleire hyttefolk. Eg har høyrt at ein hytteeigar i snitt legg igjen 10.000 kroner i året i vertskommunen. Men då må det meir til enn nokon fine ord frå ordføraren i det årlege helsingsbrevet, seier han som har bestemt seg for ikkje å leggja igjen meir pengar i Eigersund - bortsett frå det fisken og rekene kostar.