Bruker gravemaskin for å gjera det betre for musling og laks

Håelva skal forbetrast. Nå er arbeidet i gang.