Bybuss på Bryne?

Av

Time kommune vil etablera kollektivtransport mellom Bryne og Håland.