Oljefruene kjem til Vik for å plukka graskar

Av

– Men du får ikkje ein jærbu til å gå amok på Halloween, seier Gunnar Wiig.