Se Nærbø - Bækkelaget i opptak

Nærbø gikk på et surt og skuffende hjemmetap.