Har du blitt lurt? Her er noen av dagens aprilsnarrer på Jæren

Skole i sommerferien, leteaksjon etter savnet militærdrone på Bryne og elever som fikk beskjed om å fjerne belegningsstein. Det har ikke stått på kreativiteten hos jærbuen den 1. april.