Har du framleis ein gammal telefon? Då bør du snart skaffe ny viss du vil ha mobilnett

Telenor jobbar med å kople ned 3G-nettet, og skal rulle ut 5G-nett i løpet av dei neste åra for Noreg og Jæren. Det betyr at dei med eldre telefonar etter kvart bør byte dei ut for å få bruke internett over mobilnettet.