Har du kjøpt drivhus? Du er ikkje aleine

Stadig fleire skaffar seg drivhus i hagen. På Horpestad plantesal i Klepp har salet aldri vore høgare.