Har helseproblemer – frifunnet for ruskjøring

Legen konkluderte med at jærbuen var åpenbart påvirket, men retten mener at bakenforliggende sykdom ikke nødvendigvis er vurdert godt nok.