Har me for mange kommunar på Jæren?

Av

Kva ville avgjerda om framtidig legevaktordning vorte om det var ein samanslått Jæren kommune (Hå, Klepp og Time) som skulle ta denne avgjerda i staden for, som no, kvar for seg?