Hærverk og innbrot på Jæren

Politiet etterlyser tips om skadeverk på bilar på Frøyland.