Akva Group - ein våt suksess langt frå sjø

Av

Verdas største selskap innan havbruk har hovudsete i innlandskommunen Time. Konsernsjef Trond Williksen tykkjer det er heilt naturleg.