Heimevernet har trening i Time og Klepp

Av

Soldatar frå Heimevernets innsatsstyrkar vil dei næraste dagane syna godt igjen på Jæren.