Helse og velferd i Klepp reknar med millionsmell på grunn av koronapandemien

Klepp-rådmannen reknar med eit meirforbruk i samband med koronapandemien på 6,32 millionar kroner innan helse- og velferd.