Kina: Kvinne frå Jæren må halda seg inne i leilegheita på grunn av Corona-viruset

Alle representantar for Norsk Luthersk Misjonssamband i Kina held seg inne og unngår store folkemengder, som følgje av Corona-viruset.