Klepp kommune: – Vi ser ikke behov for egen plan for ME-syke

Klepp kommune vil hente inn erfaringer fra andre kommuner når de vurderer pleiehjelpen til pasientgrupper, og vil gi den enkelte tilpassede planer.