Legesenteret har sagt opp avtale med kommunen og i mai mistar brått 2700 pasientar fastlegen sin

Legane ved Kvernaland legesenter AS har sagt opp sine fastlegeavtalar med kommunen.