Både Klepp og Time vil ha døgnopen legevakt i Sandnes

Rådmennene i Klepp og Time vil ha politikarane med for å få ei felles døgnopen legevakt i Sandnes.