– Folk bruker feriepengane til å skaffa seg privat psykologhjelp

Fastlege Else Brit Hetland Strassegger møter mange menneske som har det vondt psykisk, men som ho ikkje får hjelpa.