Kommunens helse- og velferdstilbud skal reduseres med 29 mill. i år

Sandnes kommune er inne i et stort omstillingsprosjekt hvor de nå må spare 70 millioner kroner for å få budsjettet i balanse. I den forbindelse er det vedtatt at helse og velferd skal iverksette innsparingstiltak på 29 millioner kroner i 2020.