Ventelisten for å få ny nyre har nesten doblet seg. Lege håper flere vil bli organdonor

Ventelisten for nyretransplantasjon har nesten doblet seg i løpet av de ti siste årene. Nyrelege tror en bevissthet rundt organdonasjon kan føre til at flere velger å gi bort organer.