Her er Klepp sine nye meddommarar til Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett

Klepp har valt 100 meddommarar til Jæren tingrett, og 20 til Gulating lagmannsrett for perioden 2021 til 2024.