Her er Time sine nye meddommere i tingretten

Time har valgt 100 meddommere til Jæren tingrett, og 18 til Gulating lagmannsrett for perioden 2021 til 2024.