Her har nok ei ku blitt påkøyrd av toget: – Bane Nor prøver å fråskriva seg ansvar

I mai vart tre av Rune Moi sine kviger påkøyrde av toget. Han og fleire andre grunneigarar langs Jærbanen er provosert av det siste tilbodet til Bane Nor om gjerding langs jernbanen.