Her meiner Sverre det er godt jordvern å ta jorda

Sverre Risa (KrF) børstar støv av tanken om ein ny veg mellom Kvernaland og Lyefjell. Det kan gje bygging på steingrunn i staden for på matjord rundt Bryne.