Her på Bryne må Jærbo AS laga park som skal øydeleggjast

Men utbyggjaren i Bryne sentrum ønskjer omkamp.