Her ser du kven som skal ta seg av jordskifte i Klepp dei kommande fem åra

Formannspolitikarane i Klepp har komme med ei samrøystes tilråding om kven som skal vera jordskiftemeddommar fram til 2025.