Her skal det bli ny ungdomsklubb

Hå har hatt så godt besøkte ungdomsklubbar at dei har måtta stoppa ungdommar frå andre kommunar i døra. Frå 1. januar 2021 får kommunen endå ein klubb.