Hilde Selvikvåg får nesten 300.000 kroner i stipend

STIPEND: Hilde Selvikvåg var blant 29 i Rogaland som fikk stipend for 2020.

STIPEND: Hilde Selvikvåg var blant 29 i Rogaland som fikk stipend for 2020. Foto:

Den jærske sangfuglenfra Lye er en av 881 som får støtte fra Statens kunstnerstipend. Hun får 276.000 kroner i 2020.

DEL

Det kommer fram av en pressemelding som ble offentliggjort tirsdag.

Videre står det at det kom inn 9 214 søknader til årets tildelingsrunde, som hadde søknadsfrist i oktober i fjor.

- Dette er ny rekord for kunstnerstipendene, forteller Gomnæs Ugelstad. Søknadene har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike stipendkomiteer, som har måttet gjøre mange tøffe prioriteringer.

– I år har det vært spesielt vanskelig å måtte avvise så mange kvalifiserte søkere, sier Gomnæs Ugelstad.


Fra Lye til Stavanger

Fra Rogaland kom det inn 348 søknader, hvorav 29 ble innvilget. Selvikvåg flyttet i fjor fra Lye til Stavanger, hvor hun har eget studio i Tou Scene, som er et kunst-, kunnskaps- og ressurssenter.

Det er seks ulike stipendordninger, og for fire av dem utgjør stipendet et årlig beløp på ca 276 000 kroner i inntil fem år.

For de to diversestipend-ordningene er tilskuddet et engangsbeløp på inntil 90 000 kroner.

- Yrende kunstnerliv i landet

Både søknadene og tildelingene fordeler seg over hele landet. De fleste søknadene kommer fra Oslo og Viken, men det er Troms og Finnmark som har den høyeste tildelingsprosenten, der hele 16 prosent av søknadene har blitt innvilget. Gjennomsnittlig tildelingsprosent for hele landet er i underkant av ti prosent.

– Tildelingene speiler i stor grad bostedene til norske kunstnere, og det er gledelig å se at det er et yrende kunstnerliv i alle deler av landet, sier Gomnæs Ugelstad.

– Kunstnerbefolkningen har økt betydelig de siste årene, og kunstnerne blir i økende grad en utsatt yrkesgruppe med usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter. Korona-krisen viser hvor små marginer den norske kultursektoren har å gå på, og kunstnerstipendene er avgjørende når vi nå skal sikre et levende kulturliv også i tiden som kommer.

Artikkeltags