Lokal hjelpeorganisasjon har fått i gang 68 nye prosjekt i Etiopia

Organisjonen som Ketil Fuglestad frå Bryne er initiativtakar til, sette i gang 68 nye hjelp til sjølvhjelp-prosjekt i Etiopia i fjor