Hodne gartneri gav bort tusen påskeblomar til brukarar og tilsette i Klepp kommune

Trond Hodne og sønene syter for gule eldtoppar på borda til innestengde brukarar og hardt prøva tilsette.