Høgskule på Jæren leiar storsatsing på naturbyggjande landbruk

Høgskulen for grøn utvikling ved professor Dag Jørund Lønning skal dei tre kommande åra leia arbeidet med å utvikla ei større pilotsatsing på naturbyggjande (regenerativt) landbruk i Rogaland.