Horpestad mister både skulen og barnehagen

Horpestad barnehage blir lagt ned første barnehageår etter at Horpestad skule er flytta til Kleppeloen.