Høyere sykefravær i Klepp, koronaviruset får skylden

Det samlede fraværet for årets tre første måneder ble på 8,4 prosent.