Høyres (manglende) jordbrukspolitikk

Av

Vil Høyre omsette fagre hyllingsord om matproduksjon til handling?