- Ulovlig skilting

Av

Skilt på flystripa på Skeie sier at folk som betaler parkeringsavgiften kan slippe hundene sine.