– Hunden kom bakfrå og angreip

Av

2. påskedag blei May Louise Berge og hunden Loke angripen av ein hund på Nærbø.