Barn med lesevanskar kan få hjelp av hunden Mac

Av

Helle Karin Barstad har utdanna dei firbeinte vennane sine til å hjelpa med litt av kvart.