Hunden Å2 er en av Norges helter

Av

Å2 fra Lye har viet hele sitt liv til i kriminalomsorgens tjeneste som narkotikahund.