Nordens narkonese nummer én

Av

Den mesterlige narkotikahunden Å2 får snusen i kriminelt mye.