Fortvila over sauedrap

Av

- Ikkje rett at sauer må vika for laus hund, meiner Rolf Willy Fuglestad på Brusand.