Hundre år gammal villa får byggjeskikkprisen: – Restaurert og tilbakeført på ein god måte

Barndomsheimen til Ivar Hognestad er rehabilitert etter alle kunstens reglar. Det får han og kona Berthe pris for.