Geir Pollestad har gått til frontalangrep på regjeringens politikk når det gjelder kompensasjon eller erstatning til pelsdyroppdrettere. Blant annet viser Pollestad til at Bollestad ruinerer 200 familier i Norge.

Berørt Bollestad

– Jeg tar inn over meg og er berørt av at forbudet mot videre pelsdyroppdrett stiller mange pelsdyroppdrettere og familier i en meget utfordrende situasjon. Derfor har jeg fra første dag som landbruksminister vært opptatt av å forbedre kompensasjonsordningen som da lå på bordet, sier Landbruks- og matministeren til Nationen.

Hun etterlyser hva som er Geir Pollestad sitt alternativ og hva legger han i begrepet "full erstatning"?

– Hvilke forutsetninger skulle en slik tilnærming bygge på? Og hvordan kan Pollestad begrunne at en slik tilnærming ville gi gode og rettferdige resultater? spør Bollestad i et innlegg i Nationen.

Olaug Bollestad sier at hun er berørt av at forbudet mot videre pelsdyroppdrett stiller mange pelsdyroppdrettere og familier i en meget utfordrende situasjon.

– Derfor har jeg fra første dag som landbruksminister vært opptatt av å forbedre kompensasjonsordningen som da lå på bordet. Det er også klart det er krevende for KrF og meg som statsråd å gjennomføre en avvikling som vi i utgangspunktet ikke er enig i, sier statsråden.

Vil vurdere høringssvarene grundig

Stortinget vedtok 21. juni i år loven om forbud mot hold av pelsdyr. Det ble vedtatt en kompensasjonsordning der pelsdyrgårdene skal kunne drive til februar 2025 og slik kunne gjennomføre en styrt avvikling med hensyn til hva som er mest gunstig økonomisk og praktisk for den enkelte pelsdyrgård. Her ble det også gjort rede for at kombinasjon av avviklingsperiode og kompensasjon dekker grunnlovens bestemmelser om erstatning.

– Som landbruks- og matminister har jeg forholdt meg til Stortingets forutsetninger i utarbeidelsen av forskriften om kompensasjonsordningen som nå har vært på høring. Det er lagt stor vekt på at alle pelsdyrbruk blir likebehandlet gjennom en forutsigbar og rettferdig ordning. Jeg vil nå vurdere høringssvarene grundig før endelig forskrift blir gjort ferdig. Når ordningen er etablert, vil jeg i tråd med Stortingets vedtak følge den tett, slik at den kan justeres dersom det blir påvist urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon for enkeltprodusenter. Jeg vil følge saken tett, og jeg vil særlig være opptatt av om kompensasjonsordningen kan få urimelige utslag for enkeltprodusenter og eventuelt gjøre endringer i lys av det, skriver Bollestad.