– Hvis vi ikke får forsyninger, er vi tomme for testutstyr i løpet av én til to uker

Den enorme pågangen og all testing som er gjennomført, fører til at helsemyndighetene snart er tomme for utstyr til å teste med.