Hvorfor reiser de hit for å trene?

De siste ukene har Nye Loen på Nærbø vært basen for Bryne..